درست بنویسیم، درست بگوییم

توجه رسانه ها به قتد پارسی

 

امروز بزرگ ترین خبرگزاری ایران در گزارش خود از پرده برداری از تندیس فردوسی در کنار کتابخانۀ ملی و بزرگراه شهید همت نوشت:

«ساخت اين تنديس كه 11 ماه به طول كشيد در شهر باكو در جمهوری آذربايجان ساخته و به ايران منتقل شده است»!

پیداست که نیازی به توضیح نیست.

Labels: