پی نوشت

پنجره!

 

باز این پنجره قصد تلقین خودش را دارد

با چشمک‌های متوالی

وقتی هم که نگاهش نمی‌کنم

از بیراهه می‌آید

بی‌اعتنا به خرمالوی همسایه‌اش

با شاخه‌های پاییزدار

 

ناچار تا یافتن راهی مناسب

در حضور نگاه سنگین پنجره

چشمم را به دزدی خرمالو می‌فرستم

 

26 بهمن 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir


پی نوشت

برکت!

 

چه بی‌برکت است این روزها در این روزگار

در نزدیکی پایان خط

 

از جای خالی کهکشان ربوده 

با دلتنگی‌های  مرغوب پرستاری خواهم کرد

تا اگر گذر رنگین‌کمان به محلۀ ما افتاد

دستم خالی نباشد

 

14 دی 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir