پی نوشت

پنجره!

 

باز این پنجره قصد تلقین خودش را دارد

با چشمک‌های متوالی

وقتی هم که نگاهش نمی‌کنم

از بیراهه می‌آید

بی‌اعتنا به خرمالوی همسایه‌اش

با شاخه‌های پاییزدار

 

ناچار تا یافتن راهی مناسب

در حضور نگاه سنگین پنجره

چشمم را به دزدی خرمالو می‌فرستم

 

26 بهمن 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir