پی نوشت

برکت!

 

چه بی‌برکت است این روزها در این روزگار

در نزدیکی پایان خط

 

از جای خالی کهکشان ربوده 

با دلتنگی‌های  مرغوب پرستاری خواهم کرد

تا اگر گذر رنگین‌کمان به محلۀ ما افتاد

دستم خالی نباشد

 

14 دی 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir