درست بنویسیم، درست بگوییم

قند پارسی

 
امروز بزرگ ترین خبرگزاری ایران در رابطه با بازگشایی تونل کندوان نوشت:

 

«پورمحمد از اقدام ويژه راه و ترابري مازندران براي بازگشايي مقطعي اين محور خبر داد و افزود: ماموران راه و ترابري مازندران براي حل سريعتر اين محور با لوله گذاري در مسير پل هاي مسدود شده بر روي آسفالت در جاده اصلي و بارريزي اقدام به ايجاد مسير براي عبور اضطراري جهت تردد مسافران و عبور آب ارتفاعات كردند كه جريان پاكسازي منطقه را سرعت بخشيد».Labels: