یک پیشنهاد ساده


یک پیشنهاده ساده!

 

می بینم که هر کسی با هر مسلکی که دارد نگران فرهنگ سرزمین خود است.

اگر تنها نگرانی برای رفع مشکل کفایت می کند که هیچ! اما اگر احساس می کنیم که نگران شدن چندان دردی را درمان نمی کند، دست کم بیاییم، اینک که در حال استقبال از نوروز هستیم، با برداشتن گامی کوچک، بی آن که آسیبی به اقتصاد خانواده بزنیم، حرکت فرهنگی باشکوهی را به نمایش بگذاریم:

سابقه نشان داده است که در هرحال در روزهای عید، هرقدر هم که جیبمان ضعیف باشد، به فراخور حال، هدیه ای   به دوستان و دست کم به کودکان خود و فامیل و آشنایان نزدیک می دهیم.  و بسا – مخصوصا به خاطر کمی بودجه – تهیۀ هدیه ای ارزان و مناسب سرگردانمان می کند.

اینک که بیش از یک هفته به نوروز نمانده است، تصمیم بگیریم که به جای هر نوع هدیه ای، کتابی در حد بودجۀ خود برای اشخاص مورد نظرمان تهیه کنیم.   حتی برای کودکان... از نزدیک ترین کتاب فروشی.

به دوستان و آشنایان و همسایگان نیز این برنامه را پیشنهاد کنیم.

با این برنامه هم کتاب فروشی ها حالتی سرزنده پیدا می کنند و هم گیرندگان هدیه به شوق خواندن کتاب می افتند. بگذریم از نویسندگان و مترجمان...   

... و فراموش نکنیم که مصرف پفک، انواع چیپس و انواع نوشابه در این کشور زیر خط فقر بیداد می کند!

... و مطمئن باشیم که هدیۀ کتاب به مراتب ارزان تر از هدیه های دیگر است...

 

Labels: