نوروز و قشم و قشمی ها مبارکمان باد

چهار پنج روز رفته بودم به قشم. برای عرض تبریک فرصتی دست نداد. در عوض الان می توانم به همۀ ایرانیان و به خودم تبریک بگویم که هم میهنانی مانند قشمی ها داریم. سال ها بود که این همه نجابت، آزادگی، بی پیرایگی و مهربانی یکدست از همگان نچشیده بودم.

بر آنم که اگر عمری مانده باشد، کتابی را که به نام «قشم نامک» در دست دارم به پایان ببرم و تقدیم کنم به آن هایی که در پی نشانه هایی از آرمانشهر افسانه ای هستند.

پس نوروز و قشم و قشمی ها مبارکمان باد!

Labels: