آزادی بیان


دست کم می توانم طرفدار آزادی بیان در نقد از خودم باشم!

 

در وبلاگ «روزنامک» از مسعود لقمان نوشته ای ( http://rouznamak.blogfa.com/post-9.aspx ) آمده است به نام «نقد بهرام ساسانی به نوشته های دکتر پرویز رجبی».

 

ضمن سپاسگزاری از کنجکاویی آقای ساسانی و همکاری مسعود لقمان، خوانندگان خودم را به خواندن نوشتۀ ایشان دعوت می کنم. چون اگر بر این باورم که برای خوانندگانم می نویسم، حق آن ها می دانم که از نگاه دیگران نیز دربارۀ برداشت های من آگاهی یابند. بی تردید این هنجار داوری را برای آن ها آسان تر خواهد کرد. خشنود می شوم اگر یکی دیگر از خوانندگام نوشتۀ آقای بهرام ساسانی را بسنجد...

 

Labels: