پیام جوانی عاشق

پیام کورش بزرگ هخامنشی به من!


در پیوند با رورنوشت دیروزم، جوانی عاشق میهن از سوی کورش بزرگ و یا با نام مستعار کورش بزرگ پیامی برایم فرستاده است خواندنی. دریغم آمد که این پیام در بخش پبام ها محبوس بماند:

« کوورش بزرگ هخامنشی said...

بله خیلی خوبه که شما برید بازنچسته بشید. چونکه کار خودتون رو کردین. هالا نوبت ماست شما عاشق نبودید نفهمیدید که عشق به وطن یعنی چی

ما عاشق وطنیم و ماهای عاشق به اون تهقیق و کتابایی که شماها میگید احتیاج نداره. به دلش الحام شده. همه تاریخ از جلوی چشاش رد میشه

حالا ما فرزندان کوورش کبیر ایران را نجات میدیم تاریخ واقئی را مینویسم از ساسانیهای خیلی اشون تا دوره اشو زرتوشتیان تا برسد به هخامنشی

پاینده ایران. مرگ بر سد سیوند با همه سدایی که هخامنش را خراب میکنه»

پیداست که از ته دل برای این جوان عاشق آرزوی کامیابی می کنم.

با فروتنی

پرویز رجبی


Labels: