درست بنویسیم، درست بگوییم

یادآوری


یکی از خوانندگان نوشته است:

«جناب اقای رجبی

زبان آذری لهجه نیست بلکه سومین زبان زنده دنیا است ولی زبان فارسی سی وسومین لهجه عرب است با این وجود امیدوارم در تفکرات و مطالعات خود تجدید نظر داشته و اطلاعاتی بی اساس از خودتان نبافید»

منظور این خوانندۀ محترم زبان ترکی است و می تواند درست باشد.

منظور من هم این است که زبان آذربایجانی زبانی ترکی است و لهجۀ آذری لهجه ای ایرانی. پس آذربایجانی را آذری ننامیم. نمی دام کجای این نظر می تواند آزاردهنده باشد. گذشته از این در همۀ دانش ها آن قدر نظر داده می شود تا سرانجام حقیقت ناب آشکار می شود. زبان شناسی هم مانند فیزیک یک دانش است. من هم می توانم مانند یک فیزیک دان نظری داشته باشم که دیگران آن را رد کنند. اگر اتلاق «بافندگی» درست باشد پس تاریخ دانش آکنده از بافندگان است.

این خواننده از سر حساسیت فارسی را لهجه ای عربی خوانده است.


فراموش نکنیم دیگر دانشمندان اهل نظر و همچنین مردم هم سهمی در قضاوت دارند.

مگر اگر سخنمان را آلوده به توهین نکنیم کسی به آن گوش نخواهد سپرد؟


با سپاس از این خواننده


Labels: