درست بنویسیم، درست بگوییم

پاسخ به خواننده ای گرامی

 

خواننده ای در پیامی نوشته اند:

 

  «شما که این قدر ادعای درست نویسی دارید چرا هنوز حتا را حتی می نویسید؟ چون حتا کلمه ای عربی است؟ پس چون عربی است باید به رسم عربی نوشت؟ پس اگر بخواهیم بنویسیم کامپیوتر هم باید به خط انگلیسی بنویسیم»؟

 

خوانندۀ گرامی با سپاس از توجه شما اجازه دهید چند اشاره داشته باشم برای همۀ دوستداران:

1.    من با نزدیک به چهل سال کوشش برای یافتن راه هایی برای درست نویسی، اینک تنها برداشت هایم را به صورت پیشنهاد مطرح می کنم. پیداست که سخن من نه حجت است و نه من چنین انتظاری را دارم.

2.    فکر نمی کنید که اگر واژه های عربی را بخواهیم دگرگون کنیم باید «عربی» را هم «اَرَبی» بنویسیم و یا به جای «کلمه» بنویسیم «واژه»؟

3.    ما چیزی را به خط انگلیسی نمی نویسیم. اما به الفبای لاتینی چرا.

4.    ما با درست نویسی آهنگ آنه را نداریم که میراث نوشتاری خودمان را نابود کنیم. بلکه می خواهیم از آن پاسداری کنیم.
 
اگلیسی ها  که  eight را به صورت تاریخی آن  نگه می دارند، می خواهند به میراث مکتوب خود آسیب نزنند. ما ایرانی ها هم «خواهر» می نویسم و «خاهر» می خوانیم. و یا فرانسوی ها با آن نوشتار دشوار خود...

6.    در هر حال همه چیز را همگان دانند. باید دست به دست هم دهیم. دست شما   مبارک تر از دست من سالخورده است. دست شما را می فشارم.

 

با فروتنی

پرویز رجبی

 

Labels: