سوغاتی

سوغاتی

چند روز پیش نوۀ هشت ساله ام شایان برای سه روز راهی شمال بود. پرسیدم، سوغاتی برایم چه می آورد. گفت، هرچه بخواهم! گفتم قلم کاغذ بردارد و اسم ده درخت و گیاه و ده جانور را، که به تصادف می بیند، بنویسد و برایم سوغاتی بیاورد.

شایان امروز برگشت. با فهرست زیر:

گیاهان:

آقتی

خرگوشک

انجیر

انگشتونه

خانوادۀ چتریان

توسکا

بابونه

آویشن

گلپر

سرو خزنده

جانوران

کفشدوزک

دمسرخ

ملخ

جیرجیرک

آخوندک

کرم خاکی

گراز

عنکبوت

مورچه

گوسفند

چند روز به نوروز مانده پیشنهاد کرده بودم که به جای عیدی به اعضای خانوادۀ خود و دوستانمان کتاب بدهیم.

و امروز پیشنهاد می کنم که از کودکانمان سوغاتی هایی از این دست بخواهیم که من از شایان خواستم. هدیۀ شایان یکی از بهترین هدیه هایی است که تاکنون دریافت کرده ام.

با فروتنی

پرویز رجبی