درست بنویسیم، درست بگوییم

افتتاح اتوبوس!

 

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت:

 

«افتتاح 120 دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری توسط وزیر کشور».Labels: