خبری از پیرامون خودم

دربارۀ

«یافته‌های تازه از ایران باستان»

 

این روزها اغلب از من به خاطر نایاب شدن کتاب «یافته‌های تازۀ از ایران باستان»، اثر جاویدان پروفسور والتر هینتس، نشر ققنوس، 1386 گله می‌شود.

در تماسی که با نشر ققنوس داشته‌ام، می‌دانم که چاپ جدید این کتاب تا پایان امسال منتشر خواهد شد. علاوه بر این کتاب 800 صفحه‌ای «داریوش و ایرانیان» استادم هینتس را نیز که ترجمه کرده‌ام، از سوی نشر ماهی تا عید در کتابفروشی‌ها خواهیم داشت.--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM