روزنوشت

اگر من پاپ می‌بودم!

 

اگر من پاپ می‌بودم، مجدی علام، روزنامه‌نگار مصری و مسلمان ساکن ایتالیا را غسل تعمید نمی‌دادم و در مقام بلندپایه‌ترین پدر روحانی جهان مسیحیت از او می‌خواستم که برای مسیحی شدن به یکی از هزاران کلیسای جهان رجوع کند و در این روزگار بحرانی، از فراهم آوردن مساله‌ای تازه پرهیز کند.

حالا که پاپ نیستم، از خودم می‌پرسم که چه نیازی بود که پاپ بندیکت شانزدهم، در کاخ پرزرق و برق سلطنت باری دیگر پرچم جنگ‌های صلیبی را به اهتزاز درآورد و ره افسانه زند؟

مگر نیست که روحانیان باید مظهر صلح و مهربانی باشند؟--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM