روزنوشت

اگر من جرج دبلیو بوش می‌بودم!

 

اگر من جرج دبلیو بوش می‌بودم، بی‌درنگ قانون منع 19 نوع شکنجه در ایالات متحدۀ آمریکا را توشیح می‌کردم و از سوی خودم و بانوی اول برای هریک از نمایندگان کنگره و همۀ سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دیده‌بان‌های حقوق انسانی یک دسته گل میخک می‌فرستادم و بعد در پنهان دستور می‌دادم که به هیچ ترتیب از این 19 نوع شکنجه دست کشیده نشود و بعد برای استراحت به مزرعۀ شخصی خودم می‌رفتم..

اما حالا که جرج دبلیو بوش نیستم، به صداقت و شجاعت او غبطه می‌خورم که در نهایت خونسردی قانون منع شکنجه را وتو کرد و قبح قضیه را در سطح جهانی از میان برداشت و فصل تازه‌ای را در تساهل و تسامح در نگاه به حقوق بشر، در برابر چشمان حیرت‌زدۀ مردم جهان گشود.
مرحبا به این همه صداقت و شجاعت!

 

با فروتنی

پرویز رجبی--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM