روزنوشت

اگر من باراک اوباما می‌بودم!

 

اگر من باراک اوباما می‌بودم، اعلام می‌کردم که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، همۀ نیروهای آمریکا را از هزار گوشۀ جهان فراخواهم خواند و به جهانیان اطمینان میدادم که تا زمانی که کشوری به مرزهای ایالات متحدۀ آمریکا نگاهی چپ نیاندازد و آهنگ تجاوز به خاک آمریکا را نداشته باشد، از دست بردن به توپ و تشر خودداری خواهم کرد.

و اگر به رغم برنامه‌ای که دارم در انتخابات شکست می‌خوردم، تا پایان عمرم هر سال خودم را کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا می‌کردم تا رکورد تازه‌ای در تاریخ جهان به ثبت برسد.--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM