روزنوشت

اگر من پاپ بندیکت شانزدهم می‌بودم!

 
اگر من پاپ بندیکت شانزدهم می‌بودم، بی‌درنگ پس از اعلام این‌که کشیشان آمریکایی در سطحی گسترده به کودکان آزار جنسی رسانده‌اند، به جای شرکت در هر مجلس از پیش تعیین شده، خودم را با نقابی کلفت بر چهره، به نزدیک‌ترین کودکستان محل اقامتم می‌رساندم و آیین عشای ربانی را برای کودکان برگزار می‌کردم. و به کودکان قول می‌دادم که به محض رسیدن به واتیکان، طی فرمانی ازدواج را برای کشیش‌های کاتولیک آزاد کنم.

--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM