روزنوشت

 

 

 انستیتوی زیبایی شاهکار  (2)!

 

و اما سرانجام حمام‌های ماهانه تبدیل به هفتگی و روزانه شد و با گسترش شبکه‌های آبرسانی برای نظافت امکان بیشتری فراهم آمد و بهداشت نیز کم کم جای شایسته‌ای برای خود یافت و اغلب حتی زیبایی بیشتر از «خدادادی» مطرح شد و دیگر آن نیاز مسلم از میان رفت که «کاکل» کودکان را بزنند و کلاس درس را به کارگاه کوزه‌گری تبدیل کنند!...

فقط نمی‌دانم چرا آیین سرتراشی و هرس‌کردن در دبستان‌ها ماندگار شد...

فراموش نکنیم که موی زیبای خدادادی بخشی از هویت کودکانه است...

و نگران این واقعیت هم باشیم که ممکن است برخی از کودکان از نوجوانی موهای خود را از دست بدهند... و هرگز نتوانند از موهبتی طبیعی لذت ببرند...--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM