بازگشت

نمی دانستم!

 

از روزی که به «سایت» اسباب کشی کرده ام، خودم را یک جور بی خانمان احساس می کنم. بنابراین از این پس «وبلاگ» هم سر جایش خواهد بود!--
PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM