روزنوشت

 

چقدر خوشحال شدم که پاپ نیستم!

 

چند ماه پیش به هنگام سفر پاپ به آمریکا نوشتم: اگر من پاپ بندیکت شانزدهم می‌بودم، بی‌درنگ پس از اعلام این‌که کشیشان آمریکایی در سطحی گسترده به کودکان آزار جنسی رسانده‌اند، به جای شرکت در هر مجلس از پیش تعیین شده، خودم را با نقابی کلفت بر چهره، به نزدیک‌ترین کودکستان محل اقامتم می‌رساندم و آیین عشای ربانی را برای کودکان برگزار می‌کردم. و به کودکان قول می‌دادم که به محض رسیدن به واتیکان، طی فرمانی ازدواج را برای کشیش‌های کاتولیک آزاد کنم.

اما من پاپ نبودم.

و امروز شنیدم که پاپ در سیدنی هم شرمنده شده است که کشیشان استرالیایی به کودکان تجاوز می کنند.

چقدر خوشحال شدم که پاپ نیستم. 

http://parvizrajabi.ir/

-- PARVIZ.RAJABI@GMAIL.COM