روزنوشت

بتکانیم خانه را!

 

هر از گاهی جوانی  می‌آید پیشم برای گرفتن خون و بردن آن به آزمایشگاه.

 تقریبا 30 ساله.

امروز نیز یکی از کتاب هایم را به او هدیه کردم.

سیمرغ را.

گفتم بخوان تا دیوانه شوی!

بی‌درنگ گفت:

«مگر لایق این خانه نیم»؟

یکی به من بگوید که در کجایی از دنیا می‌توان شاهد چنین دیالوگی بود؟

آن هم با یاد شاعری حدود هشتصدساله.

حتما ما همه لایق این خانه‌ایم!

بتکانیم خانه را!

آب بپاشیم کوچه را!

آتش بیندازیم سماور را!--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir