خبری از پیرامون خودم

خبری از پیرامون خودم

 

حتما مخاطبان گرامی متوجه شده‌اند که از مدتی پیش در نوشتن مطلب تازه کوتاهی می‌کنم. متاسفانه ممکن است که مدتی دیگر این چنین باشد. پوزشم را بپذیرید.

 

با فروتنی

پرویز رجبی--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir