بی عنوان

من به خاطر خواندن گزارش فایل زیر و دیدن عکس های پیوست آن دست دست‌اندرکاران خبرگزاری مهر را می‌بوسم:

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=821345--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir