دیوارنوشت

نشانی!

 

رنگین کمان

رفتی یا چهره پنهان کردی؟

می‌دانم که بی‌اختیاری

می‌دانم که آن روز ترا خورشید از هزار‌پارۀ  دل باران

گردن‌آویز آسمان محلۀ ما کرده بود

 

می‌خواستم بخزم بالا

و شیر هِرا را بنوشم

از سینۀ کهکشان

اما حضور خامت مجالی نداد

 

رنگین کمان

بلور هزارپارۀ دل باران

رفتی یا چهره پنهان کردی؟

سرانجام پیدایت خواهم کرد

از خط افق که آسمان به زمین می‌چسبد

به آسمان خواهم رسید

و چشم به راه باران هزارپاره دل خواهم ماند

یک قطره هم مرا کفایت می‌کند

شاید رنگین کمان این قطره در مشتم

نشانی راه کهکشان و راه شیری بداند

 

رنگین کمان

گردن‌آویز فاخر آسمان

نشانی راه شیری را از من دریغ نکن

 

2 شهریور 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir