دیوارنوشت

توبه!

 

خدایا توبه!

که دل کندم از دلم

دلی را که به من سپرده بودی

روز خلقتم

و خودم سر به خود دلی ساختم ناشیانه

 

اینک منم و این دل مصنوعی

تپیدنش خوب است

اما امان از تنگی دهلیزهایش

و نازکی دیوارش

با هر دیوارنوشتی ترکی تازه برمی‌دار

بگذریم از زمانه و مهمیزهایش

 

29 شهریور 88--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir