اشاره

اشاره

 

تاریخ در انحصار کسی نیست. اما هنوز با روزی که ما قدرت تحمل نظرات مخالف دیگران را داشته باشیم و یا اقلا، بدون عصبیت و عصبانیت از کنار آن ها بگذریم خیلی فاصله است!

من در زمینۀ تاریخ هرچه از دستم برآمده است کرده‌ام و حتی اگر یک ماه از عمرم باقی ماند باشد بازهم از پای نخواهم افتاد.

دریغ از اینکه برخی با دشنام دادن به من از ارزش نوشته‌هایشان می کاهند. من این دشنام‌‌ها را منتشر می‌کنم، تا اگر آبشخوری منطقی دارند، خوانندگان از آن سودی ببرند.

 

با فروتنی

پرویز رجبی

 --
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir