پی نوشت

سکوت

 

محبوبم در خواب است

نمی‌گذارم دلم بشکند

محبوبم در خواب است

از صدای دلم بیدار می‌شود

 

می‌گذارم محبوبم خودش با صدای گنجشک‌ها بیدار شود

 

5 دی 88

 

گله!

 

راه مارپیچ است

و در هر پیچی ماری بیدار

با طناب سیاه چرا می‌ترسانیدم؟

 

6 دی 88

 


گله!

 

نه حرفی

نه گفتی

نه شنودی

نه بانگی

نه زمزمه ای

نه نجوایی

 

واژه‌ها به سرقت رفته‌اند

نکند صدای محبوبم را دزدیده باشند

 

6 دی 88

 

دل من!

 

پریروز

دیروز

امروز

فردا

پس فردا

پسین فردا

آن یکی فردا

پیشت بوده‌ام

و پیشت خواهم ماند

دل من دل بد مدار!

 

7 دی 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir