پی نوشت

دروغ!

 

گنجشکی به پروازم برد

و در میان راه رهایم کرد با پرکی از بالش

پرک را سوزاندم مگر برگردد

دلم از چشمم چکید و برنگشت

داستان پر سیمرغ هم دروغ بود

 

30 دی 88

 

معبد

 

امروز هوای دلم کمی تا قسمتی ابری بود

وای اگر این هوا بی رنگین‌کمان می‌بود

و این طاق رنگین را در بالای سر نمی‌داشتم

 

هزار خاطره را کتیبۀ طاق رنگین کردم

تا مبادا معبد ابروانت را از یاد ببرم

 

8 بهمن 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir