خبری از خودم

 

دوستان گرامی

یک ماه است که بیمار و بستری هستم و ناتوان از نوشتتن. حتی قادر به پاسخ دادن به پیام‌های محبت آمیز نوروزی نیستم.


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir