پی نوشت

رقص!

 

ابر پشتش به کهکشان است

و من به کوه

     در شگفتم از گریۀ ابر!

 

باد پیش رویش هزاران را دارد

و من ترا

      در شگفتم از عیور پرشتاب باد!

رقص نسیم نفس تو نیازم را برمی‌آورد

و دلم را توفانی می‌کند

توفانی از جنس ابریشم

و عطر سینۀ کبوتر

 

31 اردیبهشت 89

--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir