پی نوشت

باران!

 

باد و توفان بر ابرها می‌تازند

و بر قطره‌های باران

که عادت به لمس زمین را دارند

 

میان من و باران الفتی‌ست قدیم

و من همیشه چشم به راه او هستم

حتی اگر سیلی هم به راه افتد

غرنده و شوینده

 

قطره‌ها همدیگر را در آغوش می‌گیرند

و بازو به بازو راه دریا را می‌جویند

و مرا به دل به دریازدن می‌خوانند

 

21 خرداد 88


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir