دیوارنوشت ها

نظربازی!

 

محبوب خوش‌آوازۀ من

بیا و بخوان دست کم آوازی!

نازنین خوش منظر من بیا و دریغ نکن از نظربازی

انتظار تا کی؟

از این هم عیان‌تر؟

که در نظربازی من کس و بی‌کس حیران است!

 

محبوب محجوب من

یکی از هزاران حجابت را بیفکن!

از معبد آکنده از حجاب نگاهت

زیاده‌روی چرا؟

 

نمی‌بینی درختان پاییزی به هنگام کشف حجاب

چه غوغای رنگینی را جشن می‌گیرند؟

و نسیم نظرباز با هر رقصی رنگی را می‌رباید؟

 

حجاب‌ها که به غارت رفتند، زمستان بر کرسی می‌نشیند

و ما ناگزیر از قناعت به پای کرسی می‌شویم

 

بیا و بخوان آوازی!

هنوز فرصت داریم!

چشم برهم بزنیم عندلیبان کوچ می‌کنند

و نسیم هم جز دستی سرد نخواهد داشت

در این میدان بی‌منظر نظربازای

بیا و بخوان آوازی!

 

16 مرداد 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir