دیوارنوشت ها

رباعی!

 

در خواب دیشبم  ترا میان زندانیان قلبم ندیدم

لابد به زندان دیگری فرارکرده ای

سرت را روی سینۀ زندانبانت که می گذاری مواظب باش

شاید خواب می‌بینی!

 

6 ابان 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir