دیوارنوشت ها

همراه حافظ!

 

بیا!

بیا باهم بسراییم ترانه‌ای

ترانه‌ای برای عندلیبان

و برای هزاردستان ولایتمان

همین محلۀ هزار داستان

و محلۀ ترانه‌های تکراری خسته

 

بیا باهم ترانه‌ای بسازیم برای عندلیبان آمادۀ کوچ

و تمرین کنیم دوبارۀ زندگی را در گلوی کوچه‌های شاخه‌ها

 

بیا زندگی را در ساغری نو بیدازیم

فلک را بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

حافظ حی و حاضر است

کافی‌ست که تو بیایی!

بیا تا زندگی را ورق بزنیم

و گوشواره بسازیم با آلبالوهای بالغ

و باری دیگر سوار اسب‌های چوبی شویم

و از خندق هیچ جویی نترسیم

در مسیر آواز عندلیبان

 

15 ایان 89

 


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir