دیوارنوشت ها

بی‌پرده!

 

در چشم‌هایم که قدم می‌زنی

گوشۀ چشمم را برایم بگذار

شاید چشمکی بزنم

و لختی به تاملت وادارم

 

بی‌پرده بگویمت

مواظب خارهای خلیده بر پردۀ چشمم هم باش

مبادا سکندری روی

در این خارستان نامرئی

و آب شور برکه به دامنت سرایت کند

 

وگرنه ناگزیرم

وقتی که می‌بینمت

چشم‌هایم را ببندم

و از خاک پایت محروم شوم

 

27 ابان 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir