دیوارنوشت ها

رباعی!

 

نه دیو و ددی

نه رستم دستانی

و نه رقص میانۀ میدانی

 

سلام و علیکی از سرم هم زیادی است!

 

29 ابان 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir