دیوارنوشت ها

رباعی!

 

امتداد رقصت را تا پای کوهی بلند پی‌گر فتم

توان بالارفتنم نبود

الان دیریست که با آغوش باز

آن پایین رو به آسمان ایستاده‌ام

 

26 آذر 89


--
پرویز رجبی
parviz.rajabi@gmail.com
parvizrajabi.blogspot.com
parvizrajabi.ir