پاسخ
پاسخ آقای غیاث آبادی
محمود خان گرامی
از یاری شما ممنونم. اما چنانکه می‌بینید، ممکن است هر کسی به یک گونه‌ای این واژه‌ها را بنویسد. همه هم درست میگویند و در عین حال هیچکدام را همه قبول ندارند مسئله اصلی هم دقیقاً همین است که تفاوت نظر وجود دارد چون گویا این پرسشی بی‌جواب است و به ناچار می باید به یک قرارداد پذیرفته شده اکتفا کرد. مثلا به همین پیشنهاد آقای دکتر رجبی گرامی.
اما حالا یک مثال دیگر. فرض کنید عبارت «خانه بدوش» و «خان بدوش» که هر دو با ساکن واژه اول ادا می شوند و به حساب من میتوان آنها را به چهل شکل گوناگون نوشت. حال کدام آن چهل شکل را بپذیریم، پاسخش با کرام الکاتنبین است

پاسخ آقا محمود:


با سلام و ادب مجدد
خدمت دوست گرامی‌ام آقای دکتر غیاث‌آبادی
فرمایش شما درست است و بهرحال هرکس نوع نوشتاری خاصی را برمی‌گزیند.
اما بگمان من روشی نوشتاری‌ئی که آقای دکتر رجبی پیشنهاد داده‌اند (البته بدون خط فاصله) روش مطلوب و ساده و گویایی است.
سپاس.

Labels: , ,